Přenosové trasy

Vše potřebné pro přenos dat, video signálu atd.