Switche

Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě.